• 99220199
 • arkhust_net@yahoo.com

Төв аймгийн Архуст сумын Засаг даргаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу төсөвт 6 байгууллагын удирдлага, ёс зүйн дэд хороо, албан хаагчдад СЗНБД Г.Мөнхгэрэл дараах сэдвүүдээр сургалт хийж, багийн дадлага ажиллагаа явууллаа.

...

Цаг үеийн мэдээлэл

Тогтоол, шийдвэрүүд

Онцлох видео

 • Газар нутаг

  0 га

 • Хүн ам

  0

 • Айл өрхүүд

  0

 • Аж ахуй нэгж

  0

 • Мал сүрэг

  0